INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW RFIL

Przebudowa brodzików i misy basenu dla pływających wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz remontem terenu przy basenie dla niepływających w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 31

Zakres prac przebudowy misy basenu  dla pływających o powierzchni 36m x 21,5m = 774m2 i kubaturze całkowitej – ok. 1500,00 m3 będzie przebiegać w dwóch etapach.

Etap pierwszy – przebudowa niecki będzie polegała  m.in. na: usunięciu istniejących płytek wraz z wywozem gruzu i jego utylizacją na wysypisku śmieci, usunięciu istniejących uszczelnień niecki basenu, usunięciu korytek tworzących rynnę basenową i odprowadzających wodę do systemu filtrującego, demontażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,  wykonaniu nowej izolacji misy basenu, wykonaniu warstwy płyty żelbetowej dennej zbrojonej o grubości 30cm; wykonaniu nowych ścian żelbetowych z utrzymaniem uskoku, wykonaniu dylatacji w płycie dennej i ścianach niecki basenowej, gruntowaniu niecki basenowej, dna, ścian i korony, wyrównaniu powierzchni zaprawą wodoodporną; wykonanie nowej instalacji napływowo-odbiorowej wody filtrowanej dla niecki basenowej, remoncie wpustu kanalizacyjnego żeliwnego dennego, odtworzeniu jednego z brodzików sanitarnych przy basenie (nogomyjki), wymianie trzech zasuw fi 315mm na instalacji wody basenowej w istniejącej studni; remoncie 3 szt. brodzików sanitarnych (nogomyjek). Natomiast przebudowa w zakresie zagospodarowania terenu, która polegać będzie m.in. na: remoncie 2 szt. istniejących brodzików sanitarnych 1,8m x 2,9m (natryski); remoncie istniejącego brodzika dla dzieci 7x12m (ok. 90m2); remoncie nawierzchni utwardzonej betonowej przy basenie dla niepływających o pow. ok. 350 m2, odtworzeniu nawierzchni z płyt chodnikowych w niezbędnym zakresie związanym z pracami instalacyjnymi i dostosowawczymi, wymianie na całym obiekcie istniejących korytek odwadniających polimerobetonowych.

Etap drugi to roboty polegające na wykonaniu powłoki natryskowej polimocznikowej w kolorze niebieskim wraz z systemowym  zagruntowaniem i warstwą żywiczną szczepną m. in. basenu, brodzików i innych.

Beneficjent: GMINA BYTOM

Wartość projektu: 984 492 zł

Wartość dofinansowania: 984 492 zł

Inwestycja na pływalni odkrytej jest realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.