O NAS

Dyrektor

Zbigniew Bryjak
tel. 32 281 27 70

sekretariat@osir.bytom.pl

Zastępca dyrektora ds. sportu i marketingu

Grzegorz Pawlus
tel. 32 281 27 70 wew. 44

grzegorz.pawlus@osir.bytom.pl

Główny księgowy

Marzena Sokolik-Ozorowska
tel. 32 281 27 70 wew. 31

msokolik@osir.bytom.pl

Kierownik Sekcji kadr i szkoleń

Katarzyna Sporysz
tel. 32 281 27 70 wew. 34
ksporysz@osir.bytom.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu

Jednostka budżetowa realizująca zadania własne Gminy Bytom w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Adres siedziby jednostki:
ul. Parkowa 1
41-902 Bytom

Kontakt:
tel. (32) 281 27 70
sekretariat@osir.bytom.pl

NIP: 626-000-23-93

Konto: ​VeloBank S.A. o/Bytom nr 90 1560 1049 0000 9030 0005 3545

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu powstał na mocy Decyzji nr 39 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 24 czerwca 1977 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Kąpielowego w Bytomiu w zakład budżetowy, w dziale „Kultura fizyczna i sport”.

Swoją działalność w nadanej formie organizacyjno – prawnej Ośrodek Sportu
i Rekreacji rozpoczął z dniem 1 stycznia 1978 roku. Systematycznie rozszerzano zakres świadczonych usług dla naszych klientów, rozbudowując i unowocześniając istniejącą bazę sportowo-rekreacyjną.

Z dniem 1 stycznia 1994 roku przy Ośrodku utworzony został Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego zrzeszający dzieci i młodzież naszego miasta zainteresowaną uprawianiem sportu w różnych jego dziedzinach.

Od 1 stycznia 2000 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w zmienionej formie organizacyjno – prawnej jako jednostka budżetowa realizująca zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.