O NAS

O NAS

Historia OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu powstał na mocy Decyzji nr 39 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 24 czerwca 1977 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Kąpielowego w Bytomiu w zakład budżetowy, w dziale „Kultura fizyczna i sport”.

Swoją działalność w nadanej formie organizacyjno – prawnej Ośrodek Sportu
i Rekreacji rozpoczął z dniem 1 stycznia 1978 roku. Systematycznie rozszerzano zakres świadczonych usług dla naszych klientów, rozbudowując i unowocześniając istniejącą bazę sportowo-rekreacyjną.

Z dniem 1 stycznia 1994 roku przy Ośrodku utworzony został Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego zrzeszający dzieci i młodzież naszego miasta zainteresowaną uprawianiem sportu w różnych jego dziedzinach.

Od 1 stycznia 2000 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w zmienionej formie organizacyjno – prawnej jako jednostka budżetowa realizująca zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Informacje

Siedziba OSiR Bytom:
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. +48 (32) 281 27 70, 281 23 72, 389 01 61
sekretariat@osir.bytom.pl
Nip: 626-000-23-93
Konto: Getin Bank S.A. o/Bytom nr 90 1560 1049 0000 9030 0005 3545

Kierownictwo

Dyrektor – Zbigniew Bryjak
Główny Księgowy – Jolanta Plichta tel. 517 337 656
Kierownik Sekcji Kadr i Szkoleń – Katarzyna Sporysz – tel. 032 281 27 70 wew. 34

Polityka Prywatności