LODOWISKO SEZONOWE

LODOWISKO OBSŁUGUJE FIRMA / OPERATOR ZEWNĘTRZNY

Lodowisko sezonowe – Plac Jana III Sobieskiego


SEZON 2017/2018 (od 15.12.2017)
Ślizgawki w sezonie 2017/2018

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00- dla grup szkolnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 pkt 5 załącznika do uchwały nr XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz upoważnienia Prezydenta Bytomia do ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00

 

PLIKI DO POBRANIA