LODOWISKO SEZONOWE

LODOWISKO OBSŁUGUJE FIRMA / OPERATOR ZEWNĘTRZNY

Aktualne godziny otwarcia lodowiska w okresie świąteczno-noworocznym, znajdują się na Facebookowym profilu Lodowisko Otwarte Bytom, ul. Wrocławska – kąpielisko otwarte

Lodowisko sezonowe – ul. Wrocławska (obok Pływalni Odkrytej)


SEZON 2019/2020 (od 13.12.2019 r.)
Ślizgawki w sezonie 2019/2020

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00- dla grup szkolnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego stosuje się odpowiednio przepisy § 5 pkt 5 załącznika do uchwały nr XXIX/403/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz upoważnienia Prezydenta Bytomia do ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00

PLIKI DO POBRANIA