Inwestycje

Przebudowa misy basenu dla niepływających wraz z zagospodarowaniem terenu w Bytomiu
przy ul. Wrocławskiej 31

Zakres prac przebudowy misy basenu dla niepływających o powierzchni 1000 m2 i kubaturze około 1400 m3 obejmuje w głównej części inwestycji wykonanie przebudowy niecki basenu., czyli między innymi: usunięcie płytek z korony basenu, farb oraz istniejących uszczelnień, po czym możliwe będzie wykonanie izolacji z folii, warstwy płyty żelbetowej, a także dylatacji poprzez montaż taśm dylatacyjnych betonitowych w płycie dennej i ścianach niecki basenowej. Ponadto ściany, dno i korona niecki zostaną zagruntowane oraz pokryte powłoką polimocznikową w kolorze niebieskim, zapewniając tym samym skuteczną hydroizolację obiektu. Warto również dodać, że po zakończeniu wszystkich prac związanych z uszczelnieniem niecki basenu wykonany zostanie także remont wpustów kanalizacyjnych.

Oprócz przebudowy misy basenu inwestycja przewiduje także remont czterech brodzików sanitarnych oraz wykonanie nowej nawierzchni kamiennej na terenie parkingu.

Beneficjent: GMINA BYTOM

Wartość projektu: 756 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 271 614,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 21.06.2020 r.

Inwestycja realizowana na pływalni odkrytej jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie władze miasta pozyskały z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu Metropolitalny Fundusz Solidarności.

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie miejskim na ul. Modrzewskiego
w Bytomiu Szombierkach

Projekt ma na celu remont przegród zewnętrznych budynku obejmujący:
– przemurowanie otworów okiennych (zmniejszenie powierzchni okien),
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– ocieplenie stropodachu od zewnątrz płytami styropianowymi,
– remont podestów i schodów wejściowych,
– wymianę okien i drzwi w budynku,
– wykonanie opaski wokół budynku,
– wykonanie kolorystyki elewacji przez wykończenie tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbami,
oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Beneficjent: GMINA BYTOM

Wartość projektu: 948 859,00 zł

Wartość dofinansowania: 287 427,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2020 r.

Inwestycja realizowana na stadionie
miejskim jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie władze miasta pozyskały z
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.