Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wprowadza Zarządzeniem Nr 5/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Standardy Ochrony Małoletnich w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bytomiu.

Jest to dokument stanowiący zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa małoletniego. Jego najważniejszym celem jest ochrona dzieci przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska podczas korzystania przez dzieci i młodzież z obiektów sportowych i udziału ich w zajęciach oraz imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek. Zapisy zawarte w ww. dokumencie obowiązują wszystkich pracowników OSiR Bytom.

Pliki do pobrania: