Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Bytomia

Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Bytomia

W sobotę 18 lutego w Sport Dolinie w Bytomiu-Suchej Górze odbędą się Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Bytomia.

Uczestnicy imprezy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe, w których będą walczyć o zwycięstwo. W ramach zawodów narciarskich i snowboardowych liczyć się będzie suma punktów uzyskanych w dwóch przejazdach.
Szczegółowe informacje dot. kategorii wiekowych znajdują się w Regulaminie zawodów .

W zawodach może rywalizować każda osoba, która posiada zgodę lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych lub wyrazi pisemną zgodę startu na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do zawodów wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna (do uzupełnienia w biurze, w dniu zawodów).

Zawodnicy muszą startować w kasku. Brak kasku będzie równoznaczny z niedopuszczeniem do zawodów.

Jak zgłosić się do rywalizacji?
Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane do piątku, 17 lutego pod numerem telefonu
730 864 817.

Prosimy o przesłanie SMS z imieniem i nazwiskiem oraz rokiem urodzenia.
Każdy SMS ze zgłoszeniem zostanie potwierdzony.

Ile kosztuje wpisowe?
Za wpisowe uznaje się opłacenie karnetu trzygodzinnego w promocyjnej cenie:
50 zł płatne przelewem najpóźniej do 16 lutego
60 zł płatne przelewem po 16 lutego lub w dniu zawodów w kasie Sport Doliny.
Karnet upoważnia do korzystania ze stoku przez trzy godziny podczas trwania zawodów
oraz dwóch przejazdów po trasie w ramach rywalizacji.

Prosimy o płatność przelewem na poniższe konto Sport Doliny po dokonaniu zapisu.
Nr konta 19 1090 2008 0000 0001 4749 1647.
W tytule prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika, Mistrzostwa Bytomia w narciarstwie.

Harmonogram zawodów:
Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8:00 do godz. 8:45.
Otwarcie zawodów o godzinie 9:00.
Na godzinę 9:15 zaplanowane są pierwsze przejazdy.
Zakończenie zawodów i wręczenie nagród około godziny 12:00.

Najlepsza bytomianka i najlepszy bytomianin otrzymają puchary ufundowane przez prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymają medale oraz statuetki.

Organizatorzy:
Miasto Bytom, OSiR Bytom, Sport Dolina Bytom, Platforma Zdrowia i Aktywności „Rusz Tyłek!”.

Zapraszamy!

Zdjęcie: UM Bytom