Zmiana zasad sprzedaży biletów na zajęcia aqua aerobiku

Zmiana zasad sprzedaży biletów na zajęcia aqua aerobiku

Od godziny 19:00 po wejściu do budynku pływalni proszę w kasie pobrać numerek,
który upoważnia do nabycia biletu na zajęcia aqua aerobiku.

Każda osoba może pobrać wyłącznie jeden numerek.

Od godziny 19:40 rozpoczyna się sprzedaż biletów dla osób posiadających wcześniej pobrany numerek.

Po rozpoczęciu sprzedaży biletów na zajęcia, zakup biletów odbywa się na ogólnie przyjętych zasadach, jedna osoba wykupuje jeden bilet, osoby chcące kupić bilet poza kolejnością nie będą obsługiwane.