Ankieta

Ankieta
Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.
 
Przygotowane pytania, zawarte w formularzu ankietowym dotyczą oceny oferty sportowo-rekreacyjnej w wybranych obiektach sportowo-rekreacyjnych miasta Bytomia.
Badanie ma na celu zebranie danych dotyczących uwarunkowań infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Bytomiu.
 
Ankieta jest anonimowa. Uzyskany materiał zostanie wykorzystany wyłącznie do celów naukowych.
 
Autorzy:
dr Ewa Kruszyńska – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński,
dr Artur Grabowski – Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.
 
Link do ankiety: TUTAJ.