Godziny otwarcia Pływalni Krytej i Siłowni

Godziny otwarcia Pływalni Krytej i Siłowni
Od jutra, tj. 01.09.2021 r.
 
Pływalnia Kryta będzie czynna wg harmonogramu
w godzinach 6-22.
Siłownia otwarta będzie w godzinach 12-20.
 
Zapraszamy!