Informacja dot. dojazdu do budynku Pływalni Krytej w dniach 5-9 grudnia br.

Informacja dot. dojazdu do budynku Pływalni Krytej w dniach 5-9 grudnia br.

W związku z trwającą przebudową torowiska tramwajowego w ramach realizowanego zadania pn. “Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania
ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek” firma UNISTOP jako Wykonawca oznakowania informuje, że w dniach 05.12.2022 – 09.12.2022 zostaje wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu – całkowite zamknięcie dla ruchu ul. Parkowej
na odcinku stanowiącym dojazd do posesji numer 1 (Pływalni Krytej).

W związku z powyższym przez okres pięciu dni nie będzie możliwy dojazd do budynku
przy ul. Parkowej 1.

Przepraszamy za utrudnienia.