Otwarcie Pływalni Krytej i Siłowni

Otwarcie Pływalni Krytej i Siłowni
Informujemy, że 02.09.2020 otwarta zostanie Pływalnia Kryta przy ulicy Parkowej 1. Poniżej zamieszczamy tymczasowy regulamin korzystania z Pływalni:
 
1. W związku z działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa COVID-19 liczba osób jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 60 osób
2. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nieokreślonych niniejszym regulaminem.
3. Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość 1,5 metra od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren Pływalni Krytej
(z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących)
4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
5. Na obiekcie obowiązuje zasada zakrywania nosa i ust oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk.
6. Zachęcamy do płatności bezgotówkowej.
7. Nie będziemy wpuszczać klientów z widocznymi objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
8. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
9. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum rozmów z naszym personelem a w razie konieczności przeprowadzenia rozmowy należy zachować 1,5 m dystans.
10. Obsługa pływalni będzie systematycznie dezynfekować miejsca i przedmioty ogólnie dostępne.
11. Użytkowniku zwracaj uwagę, aby rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej było równomierne.
12. Obowiązuje zakaz przesiadywania w holu, prosimy o ograniczenie pobytu na terenie Pływalni do minimum
 
Pływalnia będzie czynna wg harmonogramu.
 
Informujemy także, że od 07.09 czynna będzie również Siłownia.