Zarządzenie nr 402/19 Prezydenta Bytomia z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie nr 402/19 Prezydenta Bytomia z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Parkowej 1. 

Obowiązujący cennik