Zmiany w harmonogramie ślizgawek na wrzesień

Zmiany w harmonogramie ślizgawek na wrzesień

Zmianom uległ harmonogram ślizgawek we wrześniu na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów. Nowe godziny dostępne poniżej. 

Zapraszamy!